GRAND FINALE

ANGEL MARY JAMES 

ANINA MARIAM VARUGHESE

ANJALI JAYACHANDRAN

ARPANA PAVITHRAN

ASHA ANOOP

ASWATHI K

CHITHRA PAUL

DARSANA NAIR

ELLEN THOMAS

EUSTINE THOMAS

LAKSHMI SUJATHA

NAMITHA SHYAM

NIKITHA MANI

PRASARA

PREETHI NAIR

RESHMA QURAISHY

RISA DEV

 SAJNA SALEEM 

SEENA BHAI

SEETHAL ROMIO

SHERIN SABU

SOWMYA K DASAN

SWAPNA PRATHEEP

TANYA THARAKAN